XUAN WANG

 

 

 

 

MAIN

RESEARCH

EDUCATION

EMPLOYMENT

 


XUAN WANG

 

XUAN WANG
Department of Mechanical Engineering
San Diego State University
5500 Campanile Drive, San Diego,CA 92182-1323
Tel: 619-594-4627
Fax: 619-594-3599
E-mail: XWANG@ENGINEERING.SDSU.EDU